240Categorie-indeling

Het Keurmerk Veilig & Schoon gaat vergezeld van een categorie-indeling. Hiermee wordt beoogd de herkenbaarheid van zwembaden met hun voorzieningen onder consumenten te vergroten.

Categorie A: monofunctioneel zwembad
Categorie B: monofunctioneel middelgroot zwembad
Categorie C: multifunctioneel zwembad
Categorie D: multifunctioneel zwembad met een ruim voorzieningenniveau
Categorie E: zwemparadijs


Puntentabel
Op basis van een checklist worden punten gegeven voor alle aanwezige voorzieningen in het zwembad. Het puntentotaal bepaalt de categorie waarin het zwembad wordt ingedeeld. Op 46 onderdelen kan een zwembad punten scoren: hoe meer punten, des te hoger de categorie-indeling.

Klik hier om de puntentabel te downloaden.