240Schimmels in zwembaden

18-08-2017
Afgelopen week berichtten verschillende media over schimmels in zwembaden. Het gaat om de resultaten van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), IHE Delft, Westerdijk Fungal Biodiversity Institute (voorheen KNAW Centraal Bureau voor Schimmelcultures) en Universiteit Utrecht. Het RIVM geeft een nadere toelichting.

Het onderzoek betrof een pilot studie bij één zwembad, die vooraf ging aan een breder opgezette vervolgstudie naar schimmels in zwembaden. De uitgebreide vervolgstudie wordt op dit moment uitgevoerd.

Op basis van de vervolgstudie kunnen de onderzoekers adviezen geven over maatregelen om de aanwezigheid van schimmels in zwembaden te beperken. Om goed onderbouwde adviezen te geven is het belangrijk om dit onderzoek in meerdere zwembaden uit te voeren. De pilot studie heeft informatie gegeven voor de opzet van de grotere vervolgstudie. De resultaten van het uitgebreide onderzoek worden in het voorjaar van 2018 verwacht.

Uit de pilot studie bleek dat op de meeste onderzochte plekken in het zwembad schimmels aangetroffen werden. De onderzoekers vonden veel schimmels in het water van het recreatiebad en op het oppervlak van een schuim speelmateriaal. Op een startblok, banken in de zwemzaal en de kleedruimtes en op de muren werden veel minder schimmels aangetroffen. De gekweekte schimmels behoorden tot verschillende schimmelsoorten en -groepen, waarvan een aantal ook mensen kan infecteren.

Ondanks desinfectie met chloor en regelmatig schoonmaken waren schimmels op veel plekken aanwezig. Dat is niet verbazend omdat de meeste van deze schimmels overal in het milieu voorkomen en geen infecties bij mensen veroorzaken. De aanwezigheid van schimmels die dat mogelijk wel doen, op plaatsen waar mensen op blote voeten lopen, is niet wenselijk.

In de vervolgstudie gaan de onderzoekers na of de schimmels in verschillende zwembaden op dezelfde plekken voorkomen en of verschillende schoonmaakprotocollen uitmaken voor de soorten en aantallen schimmels. Op basis van informatie uit meerdere zwembaden worden vervolgens adviezen opgesteld om het aantal schimmels in zwembaden te kunnen beperken.


‹‹ Terug naar het overzicht