230Update Roestvast staal (RVS) in zwembaden

24-02-2017
Eind juni 2016 informeerden we over de wijziging van het Bouwbesluit in verband met RVS in zwembaden. Inmiddels heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken besloten te onderzoeken in hoeverre de sector opvolging heeft gegeven aan het gewijzigde Bouwbesluit.

Het Ministerie heeft ons recent op de hoogte gebracht dat zij de opdracht aan Arcadis heeft verstrekt. Graag brengen we iedereen hiervan op de hoogte, omdat Arcadis binnenkort een aantal zwembaden zal benaderen om mee te werken aan dit onderzoek. Doel van het onderzoek is vast te stellen in hoeverre door de sector opvolging is gegeven aan het gewijzigde Bouwbesluit.

Nadere achtergrondinformatie over het gewijzigde Bouwbesluit...

‹‹ Terug naar het overzicht