230Nieuw handboek Keurmerk Veilig en Schoon

03-08-2016
Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Recentelijk hebben zich wijzigingen voorgedaan in deze wet- en regelgeving. Om ook in de toekomst hieraan te voldoen publiceert Stichting Zwembadkeur naar verwachting begin september het nieuwe handboek Keurmerk Veilig en Schoon.

Wat is er veranderd?
In dit handboek zijn criteria gewijzigd en toegevoegd. Denk hierbij aan zeer recent gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van RVS en aan eisen die toezien op sociale veiligheid. Nieuw is ook de invoering van de PDCA-cirkel als rode draad door het gehele Keurmerk. De PDCA-cirkel staat voor Plan, Do, Check, Act en is een model dat zorgt voor een proces van continue verbetering. Natuurlijk kunt u ook voor een ander gelijkwaardig model kiezen, meer daarover is te lezen in het nieuwe handboek.

Zodra het nieuwe handboek Keurmerk Veilig en Schoon gepubliceerd wordt, zal dit digitaal beschikbaar komen op de website van Stichting Zwembadkeur.


‹‹ Terug naar het overzicht