240Minister past Bouwbesluit aan

30-06-2016
Onderzoeksplicht roestvaststaal in zwembaden

Minister van Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, heeft 30 juni 2016 de Tweede Kamer geïnformeerd dat hij zijn voornemens van 14 december jl., om de onderzoeksplicht volgens het zorgplichtartikel 1a van de Woningwet in te zetten voor de aanpak van de problematiek van niet-resistent roestvaststaal in zwembaden, per 1 juli 2016 effectueert.

De minister geeft in zijn schrijven aan dat de daarvoor noodzakelijke wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 met ingang van 1 juli 2016 in werking treedt (Staatscourant 2016, 33491). Op basis van deze onderzoeksplicht moeten eigenaren van overdekte zwembaden een onderzoek laten uitvoeren voor 1 januari 2017. Het onderzoek moet aantonen dat er in een zwembad geen “niet-resistent roestvaststaal” aanwezig is op plaatsen waar breuk kan leiden tot persoonlijk letsel. Gemeenten kunnen het onderzoeksrapport opvragen en handhavend optreden als niet is voldaan aan deze onderzoeksplicht.

Vereniging Sport en Gemeenten, Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en Recron hielden in 2015 een inventarisatie onder de 1033 overdekte zwembaden. Dat onderzoek werd uitgevoerd door het Mulier Instituut. Uit het onderzoek volgt onder meer het belang van de onderzoeksplicht dat de zwembadbranche onderschrijft en richting hun achterban zal stimuleren dat deze wordt nageleefd. Deze maatregel in combinatie met de NPR 9200 zorgt voor een optimalisatie van de veiligheid van zwembaden.


Klik hier om de volledige publicatie van de Staatscourant over de Regeling Bouwbesluit 2012 in te zien.

Wilt u naar aanleiding van deze ontwikkeling het Keurmerk Veilig & Schoon aanvragen?
Start dan hier de aanmeldprocedure.


‹‹ Terug naar het overzicht