239Actualiteit rond RVS in zwembaden

17-12-2015
Deze week zijn de uitkomsten bekend geworden van het landelijk onderzoek ‘RVS in zwembaden’ uitgevoerd door het Mulier Instituut. Daarnaast is op 16 december 2015 de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden (NPR 9200) gepubliceerd. Ook heeft op woensdag 16 december het Openbaar Ministerie (OM) bekend gemaakt dat de gemeente Tilburg wordt vervolgd in de zaak zwembad Reeshof, waar op 1 november 2011 een baby levensgevaarlijk gewond raakte en later overleed doordat er luidsprekers van het plafond vielen.

Gezien de resultaten van het landelijk onderzoek en het belang van het onderwerp ‘RVS in zwembaden’ is het voor zwembaden belangrijk onderstaande informatie goed door te lezen en na te gaan in de eigen accommodatie of het onderhoud en/of de inspectie van RVS op orde zijn.

Landelijk onderzoek ‘RVS in zwembaden’
Dit onderzoek is medio dit jaar uitgevoerd door Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de koepelorganisatie van de Nederlandse Gemeenten op het gebied van lokaal sport- en beweegbeleid, en is tot stand gekomen in nauw overleg met het ministerie van BZK en het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ en RECRON.

Maandag 14 december heeft Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst, de resultaten van dit onderzoek samen met een begeleidende brief aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister schrijft in zijn brief aan de Tweede Kamer het volgende: “Als onderdeel van het onderzoek heeft de branche een inventarisatie laten uitvoeren door het Mulier Instituut (sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek) onder de 1033 overdekte zwembaden door middel van een enquête. Hierbij hebben 439 zwembaden de enquête daadwerkelijk ingevuld. Het rapport hiervan ontvangt u hierbij. De belangrijkste uitkomst uit deze enquête is dat in nog 67% van de zwembaden sprake is van niet-resistent roestvaststaal en dat 92% van deze zwembaden nog niet halfjaarlijkse inspecties uitvoeren naar de staat van dit roestvaststaal. Samen met de zwembadbranche concludeer ik dat de zwembaden nog onvoldoende doen om de veiligheid van hun bezoekers te garanderen. Ik heb daarom besloten de onderzoeksplicht volgens het zorgplichtartikel 1a van de Woningwet ook te gaan inzetten voor deze problematiek. Ik streef ernaar een wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 op 1 juli 2016 inwerking te laten treden hiervoor. Het volledige onderzoeksrapport van de zwembadbranche stuur ik voorjaar 2016 aan uw Kamer. Hierbij wordt u dan ook geïnformeerd welke acties de zwembadbranche neemt om de veiligheid te verbeteren.”

Nieuwe Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden (NPR 9200)
In het huidige Bouwbesluit staat dat een gebouw geen gevaar mag opleveren voor bewoners, gebruikers en omgeving. Hiervoor zijn onder meer voorschriften vastgelegd over veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Met verschillende nationale en Europese normen kan worden aangetoond dat aan bepaalde prestatie-eisen van het Bouwbesluit wordt voldaan. Echter, de bijzondere kenmerken van zwembaden vragen om een specifieke aanpak.

In een overdekt zwembad kan een (zeer) agressief corrosief milieu heersen. Corrosie kan tot ernstige verzwakking leiden in de doorsnede, waardoor bezwijking zonder enige vorm van waarschuwing kan optreden. Om deze reden zijn er bijzondere eisen te stellen aan voor ophanging of bevestiging in een zwembad. In NPR 9200 'Metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden' wordt aandacht gegeven aan het opstellen van onder andere een inspectieplan en het uitvoeren van de inspectie. Ook wordt geadviseerd over al dan niet toe te passen materialen, in het bijzonder metalen.

In 2013 is er een rapport verschenen over RVS zwembaden: ‘TNO 2013 R11051 Deskundigenrapport toepassing en inspectie van roestvaststaal (RVS) in zwembaden’. Dit rapport is kosteloos te downloaden bij de Rijksoverheid.

De nieuwe Praktijkrichtlijn NPR 9200 is te bestellen via de webshop van NEN.

De Commissie van Advies van Stichting Zwembadkeur gaat deze nieuwe Praktijkrichtlijn nader bestuderen. Wanneer dit aanleiding geeft om het bestuur van Stichting Zwembadkeur te adviseren te komen tot aanpassing van een criterium van het Keurmerk Veilig & Schoon wordt dit bekend gemaakt.

Overzicht links
Landelijk onderzoek ‘RVS in zwembaden’ en brief aan de Tweede Kamer van minister Stef Blok
Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) voor metalen ophangconstructies en bevestigingsmiddelen in zwembaden (NPR 9200)
‘TNO 2013 R11051 Deskundigenrapport toepassing en inspectie van roestvaststaal (RVS) in zwembaden’.
Uitspraak Openbaar Ministerie (OM) inzake vervolging gemeente Tilburg


‹‹ Terug naar het overzicht