232Sportfondsen behaalt certificaat 'Systeemgericht toezicht'

17-12-2013
Op 16 december 2013 heeft Sportfondsen uit handen van Mariska Hol van de Stichting Zwembadkeur als eerste in de branche het certificaat 'Systeemgericht Toezicht' ontvangen.

Veilig & Schoon
Bezoekers van zwembaden verwachten dat het zwembad veilig en schoon is. Daarom zet Sportfondsen Nederland zich al sinds de oprichting van het branchekeurmerk Veilig & Schoon in voor de aantoonbaarheid van het voldoen aan de eisen van dit keurmerk.

Voortaan systeemgericht
Bijna alle bij Sportfondsen aangesloten zwembaden hebben het Keurmerk Veilig & Schoon. Het keurmerk geeft aan dat zwembaden aan strenge wettelijke eisen voldoen en aan een aantal extra kwaliteitscriteria die de zwembranche belangrijk vindt. De keuring van accommodaties kan echter efficiënter, met meer nadruk op continu verbeteren. Daarom heeft Sportfondsen Nederland samen met de Stichting Zwembadkeur gekeken of de keuring Veilig & Schoon niet anders kan plaatsvinden. Nancy Visser, Manager Bouw & Techniek Sportfondsen Nederland verklaart: “We kijken dus niet alleen naar het eindresultaat, maar ook naar de manier waarop de naleving van de wettelijke eisen is gewaarborgd. En we ondersteunen zwembaden met software, die helpt om zicht te houden op wettelijke taken, een digitaal dossier op te bouwen en te sturen op verbetering. 2012 was een pilotjaar en in 2013 heeft de definitieve certificering plaatsgevonden.”

Van intern naar extern
Nancy Visser vervolgt: “Onze interne auditors hebben in 2012 en 2013 talloze zwembaden bezocht. Dat is een grote verbetering, want met interne auditors kun je meer leren van elkaars best practices. Een externe auditor van Lloyd’s Register Nederland B.V. heeft vervolgens in een steekproef deze accommodaties beoordeeld. Er zijn ook bij Sportfondsen Nederland auditgesprekken gevoerd over de processen verbonden aan veiligheid en hygiëne.” De externe keuring heeft geleid tot een positief resultaat.

Systeemgericht Toezicht voor iedereen
Systeemgericht Toezicht is beschikbaar voor alle zwembaden, dus ook buiten de Sportfondsen Groep. Met deze dienst worden zwembaden ondersteund met de eerder genoemde software, interne audits en de laatste inzichten om veiligheid en hygiëne te borgen en aan de wet te voldoen.

Meer informatie over Stichting Zwembadkeur
Het eerste Keurmerk Veilig & Schoon werd in april 2002 uitgereikt. De Stichting Zwembadkeur®, die verantwoordelijk is voor de uitgifte van het Keurmerk, is een initiatief van RECRON, de brancheorganisatie voor recreatiebedrijven, Vereniging Sport en Gemeenten en de voormalige WVBZ, Werkgeversvereniging voor Bad- en Zweminrichtingen. Het Ministerie van VWS bood ondersteuning bij de opzet van het Keurmerk Veilig & Schoon. Stichting Zwembadkeur toetst bij systeemgericht toezicht of de exploitant het intern auditsysteem toepast conform de richtlijnen voor systeemgericht toezicht. Door middel van een jaarlijkse audit op het hoofdkantoor en steekproeven bij 25% van de zwembaden wordt getoetst of de exploitant voldoet aan de criteria van het nieuwe handboek behorend bij systeemgericht toezicht.

Meer informatie over Sportfondsen
Sportfondsen bestaat 90 jaar. In 1923 bedacht oprichter Han Bierenbroodspot een spaarsysteem om de bouw van een zwembad te betalen. Nu exploiteert Sportfondsen ruim driehonderd accommodaties in de sport-, recreatie- en welzijnssector: van kleinschalige sportvoorzieningen tot multifunctionele centra. Honderd daarvan zijn zwembaden. Sportfondsen is naast exploitant ook dienstverlener met bedrijfskundige, financiële, HR, bouwkundige en technische specialisten, geconcentreerd in het Shared Services Center. Recent is CulturA Shared Services toegevoegd met dezelfde gespecialiseerde en kwalitatieve hoogwaardige diensten speciaal voor musea en podia.


‹‹ Terug naar het overzicht