240Wijchens zwembad De Meerval ontvangt Keurmerk Veilig & Schoon

15-10-2012
Hygiëne, legionella, veiligheid, klantbeleving en bijvoorbeeld personeelsaspecten waren voor De Meerval altijd al erg belangrijke zaken. De status van de veiligheid en hygiëne is nu officieel bevestigd door de uitreiking van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Het keurmerk
Alle zwembaden in Nederland dienen te voldoen aan gestelde wet- en regelgeving. Met het Keurmerk Veilig & Schoon geeft de zwembadbranche in 2002 gehoor aan wensen en eisen die klanten, eigenaren, zwembadmanagement en overheden stellen aan zwembaden. Het keurmerk is een niet-verplichte regeling met het wettelijk kader als ondergrens en daarboven op een aantal extra kwaliteitseisen. Momenteel hebben landelijk circa 225 zwembaden het keurmerk in bezit.

De Meerval
Voor het management van zwembad De Meerval, Eddy Schuurmans en Aswin van Berkom, is het behalen van het keurmerk de normaalste zaak van de wereld. "Natuurlijk zijn we altijd bezig met 'veilg en schoon'. Het keurmerk halen is geen doel op zich, het doel is dat we bewuster met alle van belang zijnde aspecten omgaan", aldus manager Eddy Schuurmans.

Aswin van Berkom kan dit bevestigen. "Door meer bewust bezig te zijn, blijkt hoeveel tijd het kost. Het afgelopen jaar ben ik ongeveer vijf uur per week bezig geweest met de voorbereiding op het behalen van het keurmerk. De voorgaande jaren was dit ook het geval, echter toen was ik mij hier niet van bewust", aldus Aswin.

"De komende jaren zal de branche steekproefsgewijs controles bij De Meerval gaan uitvoeren en om de vijf jaar een totaalcontrole. Maar met behulp van het (dikke) handboek en de eigen interne eis dat De Meerval veiligheid en hygiëne zo hoog mogelijk wil houden, zal dat geen problemen geven", aldus de medewerkers van het zwembad.

‹‹ Terug naar het overzicht