239Vernieuwde versie Handboek

14-02-2011
Met ingang van 1 januari 2011 is het Handboek versie 2011 uit. Het nieuwe Handboek is te downloaden via deze website. Ten opzichte van de vorige versie (januari 2010) is slechts een beperkt aantal wijzigingen doorgevoerd.

Wijzigingen in hoofdstuk 3
In hoofdstuk 3 (Voldoen aan de regels en voorschriften ten aanzien van brandveiligheid) is onder kopje 3.2 de tekst over de 'jaarlijkse controle brandveiligheid' aangepast naar 'periodieke controle brandveiligheid'. De nieuwe tekst is als volgt:

3.2 Periodieke controle brandveiligheid
Periodiek dient uw zwembad te worden gecontroleerd op de brandveiligheid. Deze controle kan worden uitgevoerd door uw brandweer of door een door de brandweer geadviseerd bedrijf. De regelmaat van de controle wordt bepaald door de gemeente. Het document, waarmee u de laatste controle kunt aantonen, mag maximaal drie jaar oud zijn. Daarnaast moet u een jaarlijkse evaluatie kunnen overleggen.

Het keuringsbureau vraagt u naar:
- Bewijs wanneer de laatste periodieke controle op brandveiligheid is uitgevoerd.
- Bewijs van de jaarlijkse evaluatie.
- Kopie van het advies/verwijsbrief (indien de controle door een door de brandweer geadviseerd bedrijf is uitgevoerd).

Naamswijziging ministerie van VROM
In het nieuwe kabinet zijn de taken van het ministerie van VROM op het terrein van milieu ondergebracht bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. In de laatste versie van het Handboek is het ministerie van VROM overal vervangen door ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Wijzigingen in de colofon
In de colofon van het Handboek staat een overzicht van het bestuur, de verschillende commissies en de leden van het comite van aanbeveling. De wijzigingen in het bestuur zijn doorgevoerd in de nieuwe versie van het Handboek.‹‹ Terug naar het overzicht