240VROM-Inspectie publiceert nieuw informatieblad over legionella

07-02-2011
De VROM-Inspectie heeft een nieuw informatieblad over Legionella gepubliceerd met als titel 'Legionella, uw zorg?!'. Het informatieblad beschrijft de wettelijke taak voor prioritaire instellingen. Locaties waar de volksgezondheid een groot risico loopt als er legionellabacterien in het drinkwater zitten noemt de VROM-Inspectie prioritaire instellingen en dienen aan legionellapreventie te doen.

Prioritaire instellingen zijn:
Ziekenhuizen
Inrichtingen met een logiesfunctie, waaronder hotels, bed & breakfasts met meer dan 5 slaapplaatsen, (mini-)campings, bungalowparken, jachthavens
Zwembaden en sauna's
Zorginstellingen
Celinrichtingen en asielzoekerscentra


Een prioritaire instelling is verplicht ervoor te zorgen dat niemand door de drinkwaterinstallatie besmet kan worden met legionella. In het informatieblad staat welke maatregelen u moet treffen op het gebied van legionella.

Klik hier om het informatieblad te downloaden. Meer informatie over legionella vindt u op www.vrominspectie.nl/legionella en op www.infodwi.nl/legionella.


‹‹ Terug naar het overzicht