239Provincie Zuid-Holland organiseert symposium over toezicht in zwembaden

21-12-2010
Donderdag 28 oktober organiseert de provincie Zuid-Holland een symposium over toezicht in zwembaden. De provincie constateert een toename van het aantal verdrinkingen in Zuid-Holland, wat een van de aanleidingen is voor dit symposium. Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verzorgt een presentatie over 'nieuw zicht op toezicht' waar de conclusies van het rapport 'Luctor et Emergo - nieuw zicht op toezicht' worden toegelicht.

Klik hier voor de Summary van het rapport 'Luctor et Emergo - nieuw zicht op toezicht'

Vorig jaar september organiseerde het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ een Veiligheidsforum over toezicht in zwembaden met als belangrijkste conclusie dat de inzet van meer toezichthouders langs de rand van het zwembad niet leidt tot veiliger zwembaden.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ pleit voor een meerdimensionale veiligheidsaanpak in zwembaden, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende veiligheidsmaatregelen. Dit betekent dat naast de inzet van toezichthouders ook gebruik wordt gemaakt van drenkelingendetectiesystemen. Verder worden bezoekers in zwembaden nadrukkelijker gewezen op de eigen verantwoordelijkheid en vindt er een striktere controle bij kinderen plaats op het hebben van zwemdiploma. Deze gespreide aanpak leidt volgens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ tot veiliger situaties in zwembaden.

Toezicht in zwembaden staat volop in de belangstelling. Door een verminderde risicotolerantie in de maatschappij, door een reeks incidenten en door toenemende aansprakelijkheidskwesties is er in de afgelopen jaren veel gebeurd op het terrein van toezicht in zwembaden. Exploitanten, bezoekers en overheden verwachten veel van toezichthouders. Toezichthouders worden gezien als instrument om verdrinking te voorkomen. Na iedere verdrinking wordt de vraag gesteld waarom niemand iets heeft gezien en neemt vervolgens de roep om meer toezichthouders toe.

De uitkomsten van het Veiligheidsforum dienden als basis voor nieuw te ontwikkelen beleid en wetgeving ten aanzien van toezicht in zwembaden. In 2012 worden de Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en het bijbehorende besluit vervangen door de Zwemwaterwet. Waar mogelijk zal middelwetgeving in de nieuwe wet worden vervangen door doelwetgeving. Aan de vooravond van deze belangrijke wijziging is tijdens het Veiligheidsforum gesproken over het begrip 'voldoende toezicht' uit artikel 25 van de Whvbz. Dit artikel leidt in de praktijk nog steeds tot onduidelijkheid en conflicten. Het forum heeft de zwembadbranche een belangrijke kans geboden om inbreng te hebben in de nieuwe wetgeving. Naast de aandacht voor het drenkelingendetectiesysteem is een van de conclusies van het Veiligheidsforum dat een ongevallenregistratiesysteem verplicht in de nieuwe Zwemwaterwet en in de criteria van het Keurmerk Veilig & Schoon zou moeten worden opgenomen.

‹‹ Terug naar het overzicht