240



VROM-Inspectie start lik-op-stuk-aanpak bij overtreding legionellaregels

03-06-2010

In het voorjaar van 2009 vonden de eerste controlebezoeken bij zwembaden plaats. Uit een clusterrapportage van de VROM-Inspectie blijkt dat meer dan de helft van de installaties bij de zwembaden een verhoogd of sterk verhoogd risico vertoont op groei van de legionellabacterie. Minister Cramer kondigde in oktober 2009 in de Tweede Kamer aan dat overtredingen hard worden aangepakt.

Naar verwachting treden 1 juli 2011 de nieuwe Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking. De Drinkwaterwet wordt dan ook opgenomen in de Wet Economische Delicten. Dit effent de weg voor nog hogere boetes bij niet-naleving van de legionellavoorschriften.

Voor meer informatie en de clusterrapportage kunt u terecht op www.vrominspectie.nl.


‹‹ Terug naar het overzicht