230Wijziging Drinkwaterbesluit uitgesteld

22-02-2010
De Europese drinkwaterrichtlijn is de aanleiding voor een herziening van het huidige Drinkwaterbesluit. Het nieuwe Drinkwaterbesluit zou per 1 juli 2010 in werking treden. Om verschillende redenen is dit voorlopig uitgesteld tot 1 januari 2011.

De inhoud van het Drinkwaterbesluit is voor een deel een voortzetting van wat er nu in het Waterleidingbesluit staat, bijvoorbeeld wat betreft de normen voor drinkwater. Andere nieuwe elementen zijn een ontheffingvereiste bij gebruik van biociden in drinkwater (bijvoorbeeld in verband met legionellapreventie) en de verplichte inschakeling van een gecertificeerd bedrijf om een legionella-risico-analyse en -beheersplan op te stellen (bij niet-naleving en nieuwe inrichtingen) ter verbetering van de preventie van legionella. Er komen strengere sancties voor bedrijven die zich niet houden aan de regels omtrent legionellapreventie.‹‹ Terug naar het overzicht