240Handboek Keurmerk Veilig & Schoon aangepast

08-01-2010
Met ingang van 1 januari 2010 is een vernieuwde versie van het handboek van het Keurmerk Veilig & Schoon van kracht. Sinds de laatste versie van 1 augustus 2007 zijn enkele wijzigingen opgetreden in de wetten die voor zwembaden relevant zijn. Deze wijzingen zijn doorgevoerd in het nieuwe handboek en hebben invloed op de hoofdstukken over de brandveiligheid en legionella.

Naast het up-to-date maken van het handboek op het gebied van de wetgeving zijn er verbeteringen doorgevoerd om de leesbaarheid van het handboek te vergroten. Het handboek is voortaan ook voorzien van de puntentelling, die gehanteerd wordt om vast te stellen tot welke categorie (A, B, C, D of E) het zwembad valt. Deze puntentelling is opgenomen als bijlage in handboek van het Keurmerk Veilig & Schoon.

Zwembaden dienen voor het behouden van het Keurmerk Veilig & Schoon aan de criteria volgens de laatste versie van het handboek te voldoen. Op pagina 6 in de nieuwe versie van het handboek is aangegeven op welke punten het handboek is aangepast.

Klik hier om direct naar het handboek te gaan.

‹‹ Terug naar het overzicht