240Gezamenlijk jaarplan vier rijksinspecties

10-04-2009
Voor 2009 hebben vier inspectiediensten gekozen voor een gezamenlijk jaarplan voor de horeca en recreatie, waaronder zwembaden. Deze inspectiediensten zijn: de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA), de Arbeidsinspectie (AI), VROM-Inspectie (VI) en Algemene Inspectiedienst (AID). Marcel Jagersma, manager Keurmerk Veilig & Schoon, maakt uit het jaarplan op dat het Keurmerk Veilig & Schoon ook hier steeds belangrijker wordt: "Dit is wat we willen, hierop zitten onze keurmerkbaden te wachten."‹‹ Terug naar het overzicht