240Wijziging Zwemwaterwetgeving

21-08-2008
De zwemwaterwetgeving in Nederland wordt aangepast. Een voorstel hiertoe is inmiddels naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijzigingen hebben betrekking op het zwemmen in oppervlaktewater (buitenwater).


Vragen?
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met InfoMil via info@infomil.nl t.a.v. de heer J. Rullens of met het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via mjagersma@npz-nrz.nl.

‹‹ Terug naar het overzicht