239Keurmerk Veilig & Schoon na toetsing met een score van 9,4 op ConsuWijzer

18-07-2008
Het Keurmerk Veilig & Schoon is na een onafhankelijke keurmerkentoets opgenomen op ConsuWijzer. De betrouwbaarheid van het Keurmerk is gewaardeerd op 9,4. ConsuWijzer is het informatieloket voor consumenten van de Nederlandse overheid.

Naast praktisch advies over rechten van consumenten geeft ConsuWijzer sinds 2 april 2008 ook informatie over keurmerken. Van de keurmerken die op ConsuWijzer staan, kunnen consumenten nagaan hoe betrouwbaar deze zijn. Dat helpt consumenten om een afgewogen keuze te maken bij de aanschaf van een product of dienst. De keurmerkentoets beoordeelt de betrouwbaarheid van een keurmerk met een waarderingscijfer op een schaal van 1 tot 10. Hoe hoger het waarderingscijfer, hoe hoger de betrouwbaarheid. De toetsing van het Keurmerk Veilig & Schoon is uitgevoerd door de Raad voor Accreditatie in opdracht van het ministerie van Economische zaken. Het resultaat van de toetsing is te lezen op de website www.consuwijzer.nl.

Toelichting
De Consuwijzer geeft antwoord op vragen zoals: Wie is eigenaar van dit keurmerk? Waar staat dit keurmerk volgens de eigenaar voor? En voor de consument misschien wel het allerbelangrijkste: in hoeverre maakt dit keurmerk zijn claim ook echt waar? Met de keurmerkenfunctie helpt ConsuWijzer om, in het woud aan keurmerken in Nederland, de betrouwbaarheid van een keurmerk te beoordelen. Bovendien biedt ConsuWijzer aan keurmerkeigenaren de kans om zich te onderscheiden. Keurmerken zijn niet verplicht zich aan te melden voor de toets en publicatie op ConsuWijzer. De keurmerken die dit wel doen zijn optimaal transparant voor de consument.

Onderscheidend vermogen
Marcel Jagersma, manager van het Keurmerk Veilig & Schoon, zegt zeer gelukkig te zijn met de uitkomst van de toetsing. "Dit is een forse steun in de rug en wederom een bevestiging dat we met het keurmerk op de goede weg zijn. Het geeft consumenten duidelijkheid en zekerheid en hierdoor onze gecertificeerde zwembaden een extra onderscheidend vermogen. Dat het goed gaat met het branche keurmerk blijkt ook uit de groei van het aantal zwembaden dat het Keurmerk Veilig & Schoon hebben behaald. De teller staat inmiddels op 146".

Accreditatie: volgende stap
Marcel Jagersma vindt het zeker nog geen reden om op de lauweren te gaan rusten. We zijn nu als keurmerk opgenomen in de ConsuWijzer. De volgende stap is het verkrijgen van een accreditatie. "Graag willen we het grote aantal controles door overheidsdiensten bij zwemaccommodaties verder terugdringen. Met de nieuwe Zwem(bad)waterwet op komst, naar verwachting in 2012, willen we zelfregulering in de branche mogelijk maken. Het Keurmerk Veilig & Schoon is hiervoor het aangewezen instrument. Om dit te kunnen realiseren zal het Keurmerk ook de komende tijd moeten blijven ontwikkelen. Het ontwikkelen van een centrale ongevallenregistratie, het verder inpassen van Europese zwembadnormen en het verkrijgen van accreditatie zijn stappen die de komende tijd genomen zullen worden om dit mogelijk te maken. Het Keurmerk Veilig & Schoon is hierdoor ook de komende jaren een toegevoegde waarde voor de Nederlandse zwembaden en voor de consument".

Klik hier voor de informatie over het Keurmerk Veilig & Schoon op ConsuWijzer.‹‹ Terug naar het overzicht