240Nieuwe Europese Richtlijn indeling en etikettering chemische stoffen

05-03-2008

De symbolen die veiligheidswaarschuwingen weergeven, veranderen. Daarmee kan ook de manier waarop een chemische stof veilig kan worden gebruikt, veranderen.

Het Globally Harmonized System (GHS) is een nieuw wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaareigenschappen. Dit systeem is vastgesteld door de Verenigde Naties. Voor de invoering van de regels over het leveren en het gebruik van chemische stoffen in de Europese Unie stelt de Europese Commissie een nieuwe Europese verordening op: de EU-GHS.

EU-GHS heeft de volgende doelstellingen: Bepalen welke eigenschappen van chemische stoffen en mengsels leiden tot indeling en etikettering zodat leveranciers van chemische stoffen en mengsels de gevaren op een juiste wijze kunnen identificeren en communiceren.
In stand houden van een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu.
Garanderen van het vrije verkeer en bevorderen van de handel van chemische stoffen en mengsels op de interne (Europese) markt door uniforme Europese regelgeving.
Europese harmonisatie van regelgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels.
Aansluiten bij de mondiale harmonisatie van indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels.

Is de EU-GHS belangrijk voor zwembaden?
EU-GHS is belangrijk voor iedereen die direct of indirect met gevaarlijke stoffen te maken heeft. Dit zijn bijvoorbeeld fabrikanten en importeurs van chemische stoffen en mengsels, distributeurs, bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, professionele gebruikers, formuleerders, vergunningverleners, hulpverleners, consumenten, werknemers.

Wanneer treedt EU-GHS in werking?
De conceptverordening EU-GHS van de Europese Commissie is in juni 2007 gepubliceerd. Naar verwachting vindt de definitieve besluitvorming over EU-GHS eind 2008 plaats. Begin 2009 treedt de verordening in werking met een gefaseerde invoering van de verplichtingen voor de indeling en etikettering van stoffen en mengsels.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de nieuwe verordening is vinden op de website www.ghs-helpdesk.nl, voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marcel Jagersma, manager Exploitatieondersteuning bij het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Het telefoonnummer is (0343)51 81 18.

‹‹ Terug naar het overzicht